Privacybeleid

Privacyverklaring (onderdeel uitmakend van de Algemene Voorwaarden)

Het Franse Warenhuis is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze verklaring is beschikbaar als PDF op de volgende link: Privacyverklaring Het Franse Warenhuis

Contactgegevens:
Het Franse Warenhuis
Rooseindsestraat 37-E
5705 BP Helmond
Telefoon: +31 492 792 424
Email: [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Franse Warenhuis verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en producten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer (als je hiervoor gekozen hebt)
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld als je een account op de website aanmaakt of in correspondentie/contactformulier of telefonisch

Uitzonderingen:
- Als je een account aanmaakt hebben wij niet de beschikking over je wachtwoord
- Als je (via de Rabobank Omnikassa) met iDeal betaalt hebben wij niet de beschikking over je bankrekeningnummer of creditcard-gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Het Franse Warenhuis verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om bestelde artikelen bij je af te (laten) leveren, of op een door jou aangegeven adres
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Verzenden van onze nieuwsbrief (als je hiervoor gekozen hebt)

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Franse Warenhuis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Franse Warenhuis) tussen zit.
Als je bij je bestelling hebt gekozen voor betaling achteraf gebruikt Het Franse Warenhuis de diensten van Billink te Rotterdam die geautomatiseerde besluitvorming neemt of je van deze faciliteit gebruik kan maken (kredietwaardigheid).
(zie hieronder: Delen van persoonsgegevens met derden).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Franse Warenhuis bewaart je persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als je als "gast" producten bij ons afneemt bewaren wij je (factuur)gegevens zolang wij dat wettelijk verplicht zijn. Als je een account hebt aangemaakt en je wenst dat wij deze gegevens verwijderen, kan je een verzoek hiertoe bij ons indienen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Franse Warenhuis verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Denk hierbij aan PostNL/B-post, Billink (provider voor betaling achteraf) en het hostingbedrijf van de webshop.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het Franse Warenhuis gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Franse Warenhuis en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Het Franse Warenhuis wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Franse Warenhuis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].

Als je andere vragen of twijfels hebt over ons privacy-beleid kan je ook altijd contact met ons opnemen.

 

© Copyright 2024 Het Franse Warenhuis - Powered by Lightspeed