Disclaimer

In deze disclamer wordt verstaan onder:
- de eigenaar: de eigenaar van de website Het Franse Warenhuis
- de gebruiker: u, de gebruiker (bezoeker) van de website Het Franse Warenhuis
- gebruik(en): alle denkbare handelingen
- de content: alle in de website van Het Franse Warenhuis aanwezige inhoud

Het onderstaande is van toepassing op de website die u thans bekijkt.
De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsten dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Wij behouden ons alle rechten voor.
Indien u vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.


Het Franse Warenhuis
© Copyright 2019 Het Franse Warenhuis - Powered by Lightspeed