Disclaimer

In deze disclamer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website Het Franse Warenhuis
  • de gebruiker: u, de gebruiker (bezoeker) van de website Het Franse Warenhuis
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen
  • de content: alle in de website van Het Franse Warenhuis aanwezige inhoud

Het onderstaande is van toepassing op de website die u thans bekijkt.

  • De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
  • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsten dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Wij behouden ons alle rechten voor.
Indien u vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.

Het Franse Warenhuis 

© Copyright 2024 Het Franse Warenhuis - Powered by Lightspeed